NÅGRA VANLIGA FRÅGOR

 

När vi har sålt tidigare bostadsrättsprojekt runt om i Sverige har några frågor varit återkommande. Har ni andra frågor än dessa är ni självklart välkomna med dem till mäklarna på Riksmäklaren eller till oss på Hökerum Bygg direkt.

Vad händer om en lägenhet i föreningen förblir osåld?

Hökerum Bygg kommer då att köpa denna/dessa lägenheter av föreningen och äga dem tills vidare. Företaget har då möjlighet att hyra ut lägenheten/lägenheterna under en period fram tills de blir sålda.

Vad händer om den som har köpt en lägenhet avlider innan tillträdet?

Lägenheten ägs då av dödsboet. De har rätt att sälja om lägenheten. Den nya köparen måste sedan godkännas av bostadsrättsföreningens styrelse.

Föreningens ekonomi

Som grund till föreningens ekonomi ligger den ekonomiska planen som är granskad av två oberoende intygsgivare och registrerad hos Bolagsverket.

Månadsavgiften

Månadsavgiften baseras på rimliga antaganden om vilka kostnader bostadsrättsföreningen kommer att ha. Det vill säga kostnader för ränta, amorteringar, försäkringar, värme, sopor, fastighetsskötsel m.m. Denna kostnad kan förändras om exempelvis räntan skulle stiga. Föreningen kan också hålla nere kostnaden genom att exempelvis sköta vissa arbetsuppgifter själva samt hålla nere elförbrukningen. I samband med registreringen av den ekonomiska planen har månadsavgifterna fastställts.

Hur väljs styrelsen till föreningen?

Ett par månader efter inflyttning i huset hålls en föreningsstämma. Detta mötes största uppgift är att utse en valberedning. Efter ytterligare 6 - 8 veckor hålls en ny stämma då den nya styrelsen för föreningen utses. Den som är intresserad av styrelsearbete bör därför påtala det för de personer som sitter i valberedningen.

Får jag glasa in min balkong?

Många av balkongerna kan inte glasas in. För att få glasa in de balkonger som är möjliga måste man ha styrelsens tillstånd samt söka bygglov för åtgärden.