Välkommen till vår visningslägenhet!

Söndagen den 27 maj finns riksmäklaren i vår inredda lägenhet

Varmt Välkommen!