DETTA LOVAR VI!

 

Din bostad är något viktigt. Det är en plats där du ska trivas och känna dig trygg och bekväm. En plats där du ska ha möjlighet att vara precis den du vill vara. Därför har vi lagt mycket kraft på att den som köper en bostadsrätt av oss ska känna sig trygg och nöjd med sitt köp.

Det här är viktiga saker för oss:

 • Alla lägenheter i Brf Linneas utsikt har en egen balkong eller uteplats (se angiven storlek på ritningarna).

 • Huset är mycket energieffektivt och därmed ett smart val både ur miljöaspekt och ekonomiskt.

 • Inga inbyggda organiska material. Resultatet är ett fuktfritt boende med minimalt underhåll. Fasaden är klädd i trä, bakomliggande konstruktion är oorganiskt.

 • Förblir några lägenheter i föreningen osålda garanterar Hökerum Bygg att de vid inflyttning går in och köper dessa lägenheter.

 • Från och med att huset har slutbesiktigats ger Hökerum Bygg en entreprenadgaranti som sträcker sig fem år framåt. Sakkunnig besiktningsman avgör om och hur eventuella fel ska åtgärdas.

 • Vi kommer jobba hårt för att det ska bli enkelt för dig som bor i området att leva miljösmart.

 • Vi kommer klimatkompensera för samtliga bostadsrätter i Brf Linneas utsikt.

 

GRÖNT ANSVAR

 

Hökerum Bygg tar den hållbara vägen – först i byggbranschen med att klimatkompensera för samtliga sålda bostadsrätter.

Vi strävar alltid efter att våra projekt ska genomsyras av ett stort miljömässigt-, socialt- och ekonomiskt engagemang. Att klimatkompensera är ett sätt att ta ansvar för produktionen av våra hus.

Kompensationen görs genom att vi stödjer två olika klimatprojekt i utvecklingsländer. Projekten är valda med omsorg. De ska både reducera växthusgasutsläpp och samtidigt verka för bättre miljömässiga-, sociala- och ekonomiska villkor för lokalbefolkningen där projekten drivs. På så vis vill Hökerum Bygg kompensera för de utsläpp i byggprojekt som inte går att undvika. Vi kombinerar därmed regionalt och globalt ansvarstagande och är stolta över att vara först i branschen med det övergripande beslutet att alltid kompensera för nyproduktion av egna bostadsrätter.

Genom att klimatkompensera för de avtryck våra nyproducerade bostäder gör på vår miljö kan både vi och de som köper våra bostäder känna att vi tar ansvar.

 
 

Fakta:
Från och med mars 2016 klimatkompenserar Hökerum Bygg för varenda bostadsrätt som säljs. Bland de första projekten som klimatkompenseras finns Brf Magasinet i Vallastaden i Linköping, Brf Wellingeby i Vällingby Parkstad samt Brf Wienerbrödet i Örebro. Självklart kompenserar vi också för Brf Linneas Utsikt.

De två klimatprojekt vi investerar i:
Distribution av energieffektiva vedspisar till Indien som certifieras inom ramen för Gold Standard som stöds av bl a WWF. Spisarna ger familjer ett bättre liv genom att förbränningen är väsentligt effektivare än matlagning över öppen eld. Människorna får en hälsosammare inomhusmiljö, mängden bränsle som går åt halveras och mängden koldioxid som släpps ut minskar markant. Urskogsbevarande åtgärder i Zimbabwe som drivs inom ramen för UN-REDD Programmet. Även det här programmet tar stor hänsyn till människors livsmiljö i närområdet. Satsningen har föregåtts av en utredning där den totala mängden koldioxidutsläpp per lägenhet har räknats ut.

 
 

VI BYGGER I BETONG - DET KÄNNS TRYGGT

 

Brf Linneas utsikt kommer att uppföras med en stomme helt av betong med en isolering bestående av cellplast. Även lägenhetsskiljande väggar, golv och tak är tillverkade av betong. Fasaden kommer till stor del kläs in i trä och tunntegel. Vi klimatkompenserar och tar  ärigenom ansvar för den miljöpåverkan vår byggnation medför.

Betongen ger en rad fördelar:

 • Inga inbyggda organiska material. Resultatet är ett fuktfritt boende med minimalt underhåll.

 • Inomhusmiljön blir mycket tyst.

 • Husen blir värmetröga. Det innebär att även om temperaturen växlar kraftigt utomhus (t.ex mellan dag och natt) blir det endast små temperaturskillnader inomhus. Det medför vinster ur uppvärmningssynpunkt.

 • Lång hållbarhet.

 • Minimalt underhåll.

 • Brandsäkra byggnader.

 • Vi installerar frånluftsvärmepumpar i huset. De omvandlar värmen i frånluften till, i första hand varmvatten. I kombination med betongväggarna ger det låga uppvärmningskostnader.

 
_ML33822_Webb.jpg