ATT KÖPA OCH BO I BOSTADSRÄTT

 

I bostadsrättsföreningen äger de boende själva, genom bostadsrättsföreningen, sina lägenheter. De boende betalar en insats när de köper sin bostadsrätt. En månadsavgift betalas till föreningen i förskott. Avgiften skall täcka föreningens verkliga kostnader för fastigheten såsom räntor och amorteringar, drift- och underhållskostnader mm. Det innebär att om kostnader för föreningen förändras gör troligtvis även månadsavgiften det.

Insatser och månadsavgifter redovisas under Lägenheterna. Månadsavgifterna baseras på en ränta som är 2,06% (inklusive ett räntepåslag på 0,5%). Föreningens lån är bundna på ett, tre och fem år. Amortering sker från dag ett.

MEDBESTÄMMANDE OCH GEMENSAMHET

De boende har full insyn i föreningens ekonomi och är med och bestämmer om föreningens verksamhet. En styrelse väljs vid den årliga föreningsstämman. Reparationer, moderniseringar och ändringar i lägenheten bestämmer de boende själva över. Den yttre miljön hör till bostadsrättsföreningen. De boende beslutar tillsammans om förbättringar och underhåll av exempelvis gårdsmiljö, entréer och fasader. Genom bostadsrättsföreningen skapas kontakt mellan de boende, och förutsättningar för gemensamma aktiviteter.

ÖVRIGT

I månadsavgiften ingår värme, vatten och sophämtning.

Föreningen kommer att ha en inkomst i form av hyresintäkter för parkeringsplatser och uthyrning av gästrum. Som medlem står man för kostnaden för hushållselen själv. Föreningen har tecknat ett gemensamt avtal med Com Hem gällande tv, bredband och telefoni. Månadskostnaden för detta är just nu 149 kr, denna avgift läggs till på månadsavgiften.

 
Köpa_1_Webb.jpg